: +7 (7172) 72 77 02
: +7 (727) 35 05 911
!
         

- / ACETYLSALICYLIC ACID-DARNITSA

 - / ACETYLSALICYLIC ACID-DARNITSA
    234
!
:
:
: . 0,5 . . . / 10 .
: 21454
: (, )
:
/

/

/ - / ACETYLSALICYLIC ACID-DARNITSA

/


- -, , - / ACETYLSALICYLIC ACID-DARNITSA , .
- , , .:

. / -. 300 / 20 .
Bayer

!
. / -. 100 / 20 .
Bayer

!
/ .
Takeda

    27262
!
. 80 . / 90 .
Pharmascience

    3131
!
. 500 / 20 .
Bayer

!
. . 500 / 12 .
Bayer

!
. 100 / 100 .

!
. / 20 . / 30 .
Medac

!
. / 10 . / 30 .
Medac

!
. . / 10 .

    5635
!
. /. . -. 50 / 28 .
Lannacher Heilmittel

    831
!
. /. . -. 100 / 28 .
Lannacher Heilmittel

    1468
!
, 5 , / 30 .
West coast laboratories

    23907
!
, 5 , / 30 .
Probiotics International

    11181
!
. 100 , . / 100 .

!
. 0,325 . . . / 12 .

!
. 0,325 325 / 30 .

!
. 0,325 325 / 50 .

!
. 500 / 10 .
Bayer

!
. 0,5 / 10 .

    197
!
. 0,5 500 / 10 .

!
. 0,5 500 / 10 .

    265
!
. 0,5 . . . / 10 .

    234
!
. 150 / 7 .
Janssen-Cilag

    3249943
!
. / -. 75 / 50 .
Polpharma

!
. / -. 150 / 50 .
Polpharma

!
. /. 600 / 60 .
Janssen-Cilag

    521609
!
. /. . -. 75 / 30 .
Lannacher Heilmittel

!
. . 500 / 16 .
BMS

!
. /. . -. 75 / 30 .
USV Limited

!
, .
, , .
, ,

01 2022
2022 , , , , , !
01 2021
specpredlozhenie
 ( ) / ASPIRIN CARDIO
( ) / ASPIRIN CARDIO
. / -. 300 / 20 .
 ( ) / ASPIRIN CARDIO
( ) / ASPIRIN CARDIO
. / -. 100 / 20 .
  () / ALBOTHYL (Policresulen)
() / ALBOTHYL (Policresulen)
/ .
    27262
 ( ) / ASAFEN (acetylsalicylic acid)
( ) / ASAFEN (acetylsalicylic acid)
. 80 . / 90 .
    3131
 ( ) / ASPIRIN
( ) / ASPIRIN
. 500 / 20 .
 ( ) / ASPIRIN
( ) / ASPIRIN
. . 500 / 12 .
 ( ) / ACEKARDIN
( ) / ACEKARDIN
. 100 / 100 .
 () / LEFLUTAB (leflunomidum)
() / LEFLUTAB (leflunomidum)
. / 20 . / 30 .
 () / LEFLUTAB (leflunomidum)
() / LEFLUTAB (leflunomidum)
. / 10 . / 30 .
 / SUBALIN FORTE
/ SUBALIN FORTE
. . / 10 .
    5635
 ( ) / THROMBO ASS (Acetylsalicylic acid)
( ) / THROMBO ASS (Acetylsalicylic acid)
. /. . -. 50 / 28 .
    831
 ( ) / TROMBO ASS (Acetylsalicylic acid)
( ) / TROMBO ASS (Acetylsalicylic acid)
. /. . -. 100 / 28 .
    1468
  / PHYTOMUCIL
/ PHYTOMUCIL
, 5 , / 30 .
    23907
 / PHYTOMUCIL
/ PHYTOMUCIL
, 5 , / 30 .
    11181
 / ASPEKARD
/ ASPEKARD
. 100 , . / 100 .
 / ASPETER
/ ASPETER
. 0,325 . . . / 12 .
 / ASPETER
/ ASPETER
. 0,325 325 / 30 .
 / ASPETER
/ ASPETER
. 0,325 325 / 50 .
 ( ) / ASPIRIN
( ) / ASPIRIN
. 500 / 10 .
 / ACETYLSALICYLIC ACID
/ ACETYLSALICYLIC ACID
. 0,5 / 10 .
    197
 / ACETYLSALICYLIC ACID
/ ACETYLSALICYLIC ACID
. 0,5 500 / 10 .
 / ACETYLSALICYLIC ACID
/ ACETYLSALICYLIC ACID
. 0,5 500 / 10 .
    265
 - / ACETYLSALICYLIC ACID-DARNITSA
- / ACETYLSALICYLIC ACID-DARNITSA
. 0,5 . . . / 10 .
    234
 () / OLYZIO (simeprevir)
() / OLYZIO (simeprevir)
. 150 / 7 .
    3249943
 / POLOKARD
/ POLOKARD
. / -. 75 / 50 .
 / POLOKARD
/ POLOKARD
. / -. 150 / 50 .
 () / PREZISTA (Darunavir)
() / PREZISTA (Darunavir)
. /. 600 / 60 .
    521609
 ( ) / TROMBO ASS
( ) / TROMBO ASS
. /. . -. 75 / 30 .
 ( ) / UPSARIN UPSA
( ) / UPSARIN UPSA
. . 500 / 16 .
 / EKORIN
/ EKORIN
. /. . -. 75 / 30 .