-
WhatsApp: +79057157370
!
         

/ VESTAGISTIN

 / VESTAGISTIN
    --
!
:
:
: . 8 / 30 .
: 33172
: Pharmascience ()
:
/

/

/ / VESTAGISTIN

/


- -, , / VESTAGISTIN , .
- , , .:

. 16 / 90 .

    10573
!
. 16 / 30 .

    2330
!
. 24 / 30 .

    2954
!
- /. 17,5 /5 (3,5 /), . / 1 .
United Therapeutics Corporation

    9705633
!
. 8 . . . / 30 .

!
. 16 / 30 .

!
. 16 / 30 .
Medochemie

!
. 8 / 90 .
Medochemie

!
. 24 / 20 .
ratiopharm

!
. 16 / 30 .
ratiopharm

!
. 16 / 30 .

!
. 16 / 60 .

!
. 24 / 30 .

!
. 24 / 60 .

!
. 8 / 30 .
Abbott Lab.

!
. 16 / 30 .
Abbott Lab.

    16593
!
. 24 / 20 .
Abbott Lab.

    14749
!
- /. . 8 / 60 . / 1 .
Recipharm Parets

!
. 24 / 60 .
Abbott Lab.

!
. 8 / 30 .
Pharmascience

!
. 16 / 30 .
Pharmascience

!
. 8 / 30 .
Actavis Group

    5501
!
. 16 / 30 .
Actavis Group

    8121
!
. 24 / 60 .
Actavis Group

    18578
!
. 24 / 20 .
Actavis Group

    8328
!
. 8 / 30 .

    3597
!
. 16 / 30 .

    4550
!
. 24 / 30 .

    5538
!
. 16 / 60 .

    8289
!
. 24 / 60 .

    10441
!
, .
, , .
, ,

01 2022
2022 , , , , , !
01 2021
specpredlozhenie
 () / BETAGIS (betahistine)
() / BETAGIS (betahistine)
. 16 / 90 .
    10573
 () / MAXHISTINUM (Betahistinum)
() / MAXHISTINUM (Betahistinum)
. 16 / 30 .
    2330
 () / MAXHISTINUM (Betahistinum)
() / MAXHISTINUM (Betahistinum)
. 24 / 30 .
    2954
 () / UNITUXIN (dinutuximab)
() / UNITUXIN (dinutuximab)
- /. 17,5 /5 (3,5 /), . / 1 .
    9705633
- / BETAHISTINE
- / BETAHISTINE
. 8 . . . / 30 .
- / BETAHISTINE
- / BETAHISTINE
. 16 / 30 .
- / BETAGISTIN-Medochemie
- / BETAGISTIN-Medochemie
. 16 / 30 .
- / BETAGISTIN-Medochemie
- / BETAGISTIN-Medochemie
. 8 / 90 .
- / BETAGISTIN-RATIOFARM
- / BETAGISTIN-RATIOFARM
. 24 / 20 .
- / BETAGISTIN-RATIOFARM
- / BETAGISTIN-RATIOFARM
. 16 / 30 .
 / BETANNORM
/ BETANNORM
. 16 / 30 .
 / BETANNORM
/ BETANNORM
. 16 / 60 .
 / BETANNORM
/ BETANNORM
. 24 / 30 .
 / BETANNORM
/ BETANNORM
. 24 / 60 .
 () / BETASERC
() / BETASERC
. 8 / 30 .
 () / BETASERC
() / BETASERC
. 16 / 30 .
    16593
 () / BETASERC
() / BETASERC
. 24 / 20 .
    14749
 () / BETASERC
() / BETASERC
- /. . 8 / 60 . / 1 .
 () / BETASERC
() / BETASERC
. 24 / 60 .
 / VESTAGISTIN
/ VESTAGISTIN
. 8 / 30 .
 / VESTAGISTIN
/ VESTAGISTIN
. 16 / 30 .
 () / VESTIBO
() / VESTIBO
. 8 / 30 .
    5501
 () / VESTIBO
() / VESTIBO
. 16 / 30 .
    8121
 () / VESTIBO
() / VESTIBO
. 24 / 60 .
    18578
 () / VESTIBO
() / VESTIBO
. 24 / 20 .
    8328
 / VESTINORM
/ VESTINORM
. 8 / 30 .
    3597
 / VESTINORM
/ VESTINORM
. 16 / 30 .
    4550
 / VESTINORM
/ VESTINORM
. 24 / 30 .
    5538
 / VESTINORM
/ VESTINORM
. 16 / 60 .
    8289
 / VESTINORM
/ VESTINORM
. 24 / 60 .
    10441