: +7 (7172) 72 77 02
: +7 (727) 35 05 911
!
         

- / CALCIUM GLUCONATE

 - / CALCIUM GLUCONATE
    1104
!
:
:
: . 10 % 5 / 10 .
: 25339
: (, )
:
/

/

/ - / CALCIUM GLUCONATE

/


- -, , - / CALCIUM GLUCONATE , .
- , , .:

, 250 / 30 .
PTC Therapeutics

    5358425
!
. 0,5 . . . / 10 .
Slayback Pharma LLC

    261
!
. 0,5 / 10 .

!
- /. 10 % . 10 / 10 .

!
. 0,5 . . . / 10 .

!
10% 5 . / 10 .

    1008
!
. 0,5 . . . / 10 .

!
. 0,5 / 10 .

    166
!
. 0,5 / 10 .

    249
!
. 0,5 500 / 10 .

    213
!
- /. 10 % . 5 / 10 .

!
- /. 100 / . 10 10 % / 10 .

    1680
!
. /. 0,5 . . . / 12 .

!
. / 0.5 / 30 .

!
. /. 0,5 . . . / 120 .

!
. 500 . . . / 10 .

    234
!
. 10 % 5 / 10 .

    1104
!
- /. 10 % . 5 , / 10 .

    1053
!
- /. 10 % . 5 / 10 .

    761
!
, .
, , .
, ,

01 2022
2022 , , , , , !
01 2021
specpredlozhenie
 () / TRANSLARNA (Ataluren)
() / TRANSLARNA (Ataluren)
, 250 / 30 .
    5358425
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. 0,5 . . . / 10 .
    261
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. 0,5 / 10 .
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
- /. 10 % . 10 / 10 .
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. 0,5 . . . / 10 .
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
10% 5 . / 10 .
    1008
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. 0,5 . . . / 10 .
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. 0,5 / 10 .
    166
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. 0,5 / 10 .
    249
 / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. 0,5 500 / 10 .
    213
  / CALCIUM GLUCONATE STABILISATED
/ CALCIUM GLUCONATE STABILISATED
- /. 10 % . 5 / 10 .
  / CALCIUM GLUCONATE stabilisated
/ CALCIUM GLUCONATE stabilisated
- /. 100 / . 10 10 % / 10 .
    1680
  / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. /. 0,5 . . . / 12 .
  / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. / 0.5 / 30 .
  / CALCIUM GLUCONATE
/ CALCIUM GLUCONATE
. /. 0,5 . . . / 120 .
 - / CALCIUM GLUCONATE
- / CALCIUM GLUCONATE
. 500 . . . / 10 .
    234
 - / CALCIUM GLUCONATE
- / CALCIUM GLUCONATE
. 10 % 5 / 10 .
    1104
 - / CALCIUM GLUCONATE
- / CALCIUM GLUCONATE
- /. 10 % . 5 , / 10 .
    1053
 - / CALCIUM GLUCONATE
- / CALCIUM GLUCONATE
- /. 10 % . 5 / 10 .
    761